Krijg ondersteuning

Met alle onderzoeken en behandelingen kan uw sociaal leven een deuk hebben gekregen, contact houden met vrienden en familie is prioriteit in uw agenda. Hou uw sociaal leven actief, het kan wonderen doen voor uw moraal en is erkend als anti-verouderingstherapie!

Heel wat patiënten zeggen dat ze in hun sociaal of verenigingsleven nieuwe energie gevonden hebben. Bij patiëntenverenigingen krijg u informatie over de ziekte en haar gevolgen, kan u ervaringen uitwisselen, hulp vinden bij het omgaan met ongewenste effecten. U kan er echter ook voor kiezen bij een club of vereniging te gaan waar niemand iets van uw ziekte afweet. Zich nuttig maken en erkend worden om wie u bent, is een uitstekend wapen tegen de ouderdom.

"Zich aansluiten bij een patiëntengroep is een heel goede steun. In onze vereniging "Wij ook" kunnen we met elkaar praten en vragen stellen aan artsen: de wetenschap komt naar ons toe, met goede antwoorden! Je moet je regelmatig informeren bij verschillende bronnen om zo je houding en je kijk op de dingen te veranderen. Al te veel patiënten weten niet dat het bestaat of denken dat je het maar alleen moet uitzoeken. Het doet echter goed om te praten met mensen die het ook meemaken, die de behandelingen ook ondergaan. Alle vragen zijn mogelijk, ook de psychologische." Josef, 80 jaar

De waarde van groepsactiviteiten

Fietsen, hiking of wandelen laten u "uit de ziekte stappen". Door alleen of in koppel te oefenen, kan u geneigd zijn het programma te zien als een heropvoeding, als een direct gevolg van de kanker, waarbij het in groep meer actieve vrije tijd wordt, en echt een deel van uw leven gaat uitmaken. U kan een club zoeken die niets met de ziekte of het programma te maken heeft, maar let erop dat u zich geen onaangepast ritme oplegt.

Blijf geïnformeerd

Het merendeel van de patiënten gebruikt het internet om informatie te zoeken over hun ziekte. Er bestaan goede websites, zowel algemeen als specifiek, met essentiële informatie die betrouwbaar en verstaanbaar is. Verifieer steeds van waar de informatie afkomstig is,
verkies officiële sites boven commerciële en erkende media boven anonieme blogs. Als het resultaat van uw bevindingen u zorgen baart, praat erover met uw arts.

Patiëntenfora 

Deze fora zijn onmisbaar als plaatsen voor expressie en uitwisseling. U kan meelezen in het forum, maar ook dingen over uzelf vertellen of anderen proberen te helpen. Een aantal voorzorgen zijn echter noodzakelijk. Besef eerst en vooral dat uw situatie uniek is, trek geen conclusies uit de verhalen van andere patiënten, hun situatie is ook uniek. Let ten tweede op voor "zeer goed geïnformeerde" patiënten die zelf diagnoses stellen of ongegronde meningen verkondigen over de behandeling van anderen. Besef ten slotte dat een te frequent bezoek aan fora een deprimerend of stresserend effect kan hebben. Bescherm uzelf.

Hieronder vindt u links naar Europese en Internationale patiëntenorganisaties die goede informatie verstrekken en hulp kunnen bieden aan al diegenen die getroffen werden door prostaatkanker, zowel patiënten alsook hun families en zorgverstrekkers.

Europa Uomo – The European Prostate Cancer Coalition

US Too International

Prostate Cancer UK

Geef dit een cijfer

Nog geen stemmen

Feedback Form